Objavljeno: 13.02.2019

Razpis za dodelitev sponzorskih sredstev

Pridobite si 100%, 75%, 50% ali 25% sponzorstvo. 

Status:
1. Kategorija 1: ZAKLJUČENA
2. Kategorija 2: ZAKLJUČENA
3. Kategorija 3: ZAKLJUČENA
4. Kategorija 4: ODPRTA

KATEGORIJA 1: 100% KOMPENZACIJA

Kdo lahko zaprosi:

 • Dobrodelne, humanitarne, nevladne in invalidska društva / organizacije za pomoč ljudem, ki ne delujejo komercialno ter nimajo pridobljenih državnih sredstev (subvencije).
 • Prostovoljske organizacije / društva, ki so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij.
 • Enkratni prostovoljski projekti (okolje, ljudi, živali) prostovoljskih organizacij, ki so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij.
 • Dobrodelna društva, zavodi za pomoč živalim, ki ne delujejo komercialno in nimajo pridobljenih državnih sredstev (subvencije).

Možnost pridobitve sponzorstva:
Eno (1) leto z možnostjo podaljšanja do treh (3) let.

Tip sponzorstva:
Spletno (deljeno) gostovanje, VPS strežnik, ki ga določi skupina ZGroup.

Brezplačna .si domena:
DA, pridobitev .si domene za eno (1) leto.

Brezplačen profesionalni certifikat:
DA, Sectigo Positive SSL za eno (1) domeno, za eno (1) leto.

Omejitve:

 • Brezplačna .si domena: domeno za vas registriramo pri Zabec.net znamki. V kolikor imate domeno že zakupljeno pri drugem registrarju, domeno brezplačno prenesemo k Zabec.net ter jo podaljšamo za eno (1) leto.
 • V kolikor imate domeno za sponzorirano spletno stran / projekt pri drugem ponudniku, morate le-to prenesti k naši znamki Zabec.net.
 • Gostovanje ali VPS strežnik: za prijavljeno spletno stran / projekt sestavimo najbolj optimalen spletni prostor. V kolikor prostor že imate zakupljen, vam uredimo brezplačno selitev na primeren prostor v Zabec.net oblak za prijavljeno stran / projekt. Spletni prostor upravljate sami. 
 • SSL certifikat: v kolikor imate certifikat že zakupljen vam ga prenesemo na naš prostor brezplačno (certifikata vam v tem primeru ne podaljšamo), če certifikata še nimate, vam ga uredimo in namestimo brezplačno na spletni prostor. 
 • Sponzorski spletni prostor ne sme vsebovati komercialnih oz. pridobitvenih projektov in spletnih strani. 
 • Spletnemu prostoru se po podpisani pogodbi ne more dodajati novih spletnih strani ali projektov. Prav tako na spletni prostor ne prenašamo neprijavljenih strani / projektov.
 • Projekt ali spletna stran se lahko prijavi samo v eno kategorijo. V kolikor bomo prijeli prijave v več kategoriji bomo avtomatsko upoštevali najnižjo kategorijo. 
 • V kolikor projekta ali strani »ne vidimo« v prijavljeni kategoriji, vendar bi po našem mnenju bil interesanten za nas, mu lahko predlagamo drugo kategorijo. 

Predložitev vloge:

 • Vloge ocenjuje tričlanska komisija. 
 • Vloga, ki ne bo poslana preko obrazca se ne bo obravnavala. 
 • Pridružujemo si pravico, da ne izberemo nobene od prispelih vlog.
 • Obrazec bo do zapolnitve mest dosegljiv na povezavi: OBRAZEC ZA PRIJAVO
 • Vloga mora biti poslana na naslov: druzba@zgroup.si.
 • Vlog, ki bodo nepopolne ali oddane preko drugih kanalov ne bomo upoštevali. 
 • Prijave bodo odprte do zapolnitve.

Prednost imajo spletne strani/projekti, ki:

 • Izpolnjujejo zgoraj omenjene pogoje (Kdo lahko zaprosi).
 • So vsebinsko primerni za skupino ali našo posamezno znamko.
 • Lahko nudijo primeren oglasni prostor za našo skupino ali posamezno znamko.
 • Lahko zagotovijo skupini ali posamezni znamki pozitivne omembe v družbenih medijih.

Izbor:

 • Med prijavljenimi bomo izbrali največ dva (2). 
 • V kolikor se nobena prošnja ne sklada, ne bo izbran nihče.
 • Obrazložitve izbora nismo dolžni podajati, prav tako se na odločitev ni mogoče pritožiti. 
 • Kandidate lahko (ali ne) pozovemo k dopolnitvi (v kolikor precenimo pomembnost strani / projekta ali potrebujemo kakšna druga dokazila).

Obveščanje kandidatov:

 • Kandidati bodo o odločitvi obveščeni preko e-pošte, ki so jo podali na obrazcu za prijavo. 
 • Komisija se oblikuje za vsako vlogo posebej, kandidat bo obveščen v roku enaindvajset (21) delovnih dni od prejema vloge. 
 • Vlagatelj prejme sponzorsko pogodbo, sponzorska pogodba je veljavna od podpisa obeh strani.

Za dodatne obrazložitve smo vam na voljo na naslovu: druzba@zgroup.si.
KATEGORIJA 2: 75% KOMPENZACIJA

Kdo lahko zaprosi:

 • Zavodi (nepridobitna dejavnost – cilj ni pridobivanje dobička). 
 • Prednost imajo zavodi, ki se ukvarjajo s spletom, učenjem spletnih veščin otrok ali odraslih, spletno izobraževanje, digitalna pismenost, ki aktivno organizirajo dogodke (preko spleta ali fizično) povezane z zgoraj omenjenimi dejavnostmi.
 • Spletne strani / blogi / platforme, ki so neodvisni in neprofitni, doprinesejo k boljši informativnosti spletnim uporabnikom ter ne širijo lažnih novic, nestrpnosti, sovražnega govora, žaljive vsebine in se zavedajo svoje odgovornosti.

Možnost pridobitve sponzorstva: 
Eno (1) leto z možnostjo podaljšanja do petih (5) let.

Tip sponzorstva: 
Spletno (deljeno) gostovanje, Reseller gostovanje, VPS, ki da določi skupina ZGroup.

Brezplačna .si domena: 
NE.

Brezplačen profesionalni certifikat: 
DA, Sectigo Positive SSL za eno (1) domeno, za eno (1) leto.

Omejitve:

 • Gostovanje, Reseller gostovanje ali VPS strežnik: za prijavljeno spletno stran/projekt sestavimo najbolj optimalen spletni prostor. V kolikor prostor že imate zakupljen, vam uredimo brezplačno selitev na primeren prostor v Zabec.net oblak za prijavljeno stran/projekt. Spletni prostor upravljate sami. 
 • SSL certifikat: v kolikor imate certifikat že zakupljen vam ga prenesemo na naš prostor brezplačno (certifikata vam v tem primeru ne podaljšamo), če certifikata še nimate, vam ga uredimo in namestimo brezplačno na spletni prostor. 
 • V kolikor imate domeno za sponzorirano spletno stran / projekt pri drugem ponudniku, morate le-to prenesti k naši znamki Zabec.net.
 • Sponzorski spletni prostor ne sme vsebovati komercialnih oz. pridobitvenih projektov in spletnih strani. 
 • Spletnemu prostoru se po podpisani pogodbi ne more dodajati novih spletnih strani ali projektov. Prav tako na spletni prostor ne prenašamo neprijavljenih strani/projektov.
 • Projekt ali spletna stran se lahko prijavi samo v eno kategorijo. V kolikor bomo prijeli prijave v več kategoriji bomo avtomatsko upoštevali najnižjo kategorijo. 
 • V kolikor projekta ali strani »ne vidimo« v prijavljeni kategoriji, vendar bi po našem mnenju bil interesanten za nas, mu lahko predlagamo drugo kategorijo. 

Predložitev vloge:

 • Vloge ocenjuje tričlanska komisija. 
 • Vloga, ki ne bo poslana preko obrazca se ne bo obravnavala. 
 • Pridružujemo si pravico, da ne izberemo nobene od prispelih vlog.
 • Obrazec bo do zapolnitve mest dosegljiv na povezavi: OBRAZEC ZA PRIJAVO
 • Vloga mora biti poslana na naslov:druzba@zgroup.si.
 • Vlog, ki bodo nepopolne ali oddane preko drugih kanalov ne bomo upoštevali. 
 • Prijave bodo odprte do zapolnitve.

Prednost imajo spletne strani / projekti, ki:

 • Izpolnjujejo zgoraj omenjene pogoje (Kdo lahko zaprosi).
 • So vsebinsko primerni za skupino ali našo posamezno znamko.
 • Lahko nudijo primeren oglasni prostor za našo skupino ali posamezno znamko.
 • Lahko zagotovijo skupini ali posamezni znamki pozitivne omembe v družbenih medijih. 

Izbor:

 • Med prijavljenimi bomo izbrali največ tri (3). 
 • V kolikor se nobena prošnja ne sklada, ne bo izbran nihče.
 • Obrazložitve izbora nismo dolžni podajati, prav tako se na odločitev ni mogoče pritožiti. 
 • Kandidate lahko (ali ne) pozovemo k dopolnitvi (v kolikor precenimo pomembnost strani/projekta ali potrebujemo kakšna druga dokazila).

Obveščanje kandidatov:

 • Kandidati bodo o odločitvi obveščeni preko e-pošte, ki so jo podali na obrazcu za prijavo. 
 • Komisija se oblikuje za vsako vlogo posebej, kandidat bo obveščen v roku enaindvajset (21) delovnih dni od prejema vloge. 
 • Vlagatelj prejme sponzorsko pogodbo, sponzorska pogodba je veljavna od podpisa obeh strani.

Za dodatne obrazložitve smo vam na voljo na naslovu: druzba@zgroup.si.
KATEGORIJA 3: 50% KOMPENZACIJA

Kdo lahko zaprosi:

 • Spletne strani / blogi / platforme, ki so deloma neprofitne. Nudijo svoje profitne storitve, vendar si prizadevajo s ponudbo profitnih storitev k boljši socialni, spletni in podjetniški skupnosti.

Možnost pridobitve sponzorstva: 
Eno (1) leto z možnostjo podaljšanja treh (3) let.

Tip sponzorstva: 
Spletno (deljeno) gostovanje, VPS, ki da določi skupina ZGroup

Brezplačna .si domena: 
NE.

Brezplačen profesionalni certifikat: 
NE.

Omejitve:

 • Gostovanje ali VPS strežnik: za prijavljeno spletno stran / projekt sestavimo najbolj optimalen spletni prostor. V kolikor prostor že imate zakupljen, vam uredimo brezplačno selitev na primeren prostor v Zabec.net oblak za prijavljeno stran/projekt. Spletni prostor upravljate sami. 
 • V kolikor imate domeno za sponzorirano spletno stran / projekt pri drugem ponudniku, morate le-to prenesti k naši znamki Zabec.net.
 • Sponzorski spletni prostor lahko vsebuje komercialne spletne strani / projekte, ki delujejo v dobrobit k boljši socialni, spletni in podjetniški skupnosti.
 • Spletnemu prostoru se po podpisani pogodbi ne more dodajati novih spletnih strani ali projektov. Prav tako na spletni prostor ne prenašamo neprijavljenih strani/projektov.
 • Projekt ali spletna stran se lahko prijavi samo v eno kategorijo. V kolikor bomo prijeli prijave v več kategoriji bomo avtomatsko upoštevali najnižjo kategorijo. 
 • V kolikor projekta ali strani »ne vidimo« v prijavljeni kategoriji, vendar bi po našem mnenju bil interesanten za nas, mu lahko predlagamo drugo kategorijo. 

Predložitev vloge:

 • Vloge ocenjuje tričlanska komisija. 
 • Vloga, ki ne bo poslana preko obrazca se ne bo obravnavala. 
 • Pridružujemo si pravico, da ne izberemo nobene od prispelih vlog.
 • Obrazec bo do zapolnitve mest dosegljiv na povezavi: OBRAZEC ZA PRIJAVO
 • Vloga mora biti poslana na naslov: druzba@zgroup.si.
 • Vlog, ki bodo nepopolne ali oddane preko drugih kanalov ne bomo upoštevali. 
 • Prijave bodo odprte do zapolnitve.

Prednost imajo spletne strani/projekti, ki:

 • Izpolnjujejo zgoraj omenjene pogoje (Kdo lahko zaprosi).
 • So vsebinsko primerni za skupino ali našo posamezno znamko.
 • Lahko nudijo primeren oglasni prostor za našo skupino ali posamezno znamko.
 • Lahko zagotovijo skupini ali posamezni znamki pozitivne omembe v družbenih medijih .

Izbor:

 • Med prijavljenimi bomo izbrali največ štiri (4). 
 • V kolikor se nobena prošnja ne sklada, ne bo izbran nihče.
 • Obrazložitve izbora nismo dolžni podajati, prav tako se na odločitev ni mogoče pritožiti. 
 • Kandidate lahko (ali ne) pozovemo k dopolnitvi (v kolikor precenimo pomembnost strani/projekta ali potrebujemo kakšna druga dokazila).

Obveščanje kandidatov:

 • Kandidati bodo o odločitvi obveščeni preko e-pošte, ki so jo podali na obrazcu za prijavo. 
 • Komisija se oblikuje za vsako vlogo posebej, kandidat bo obveščen v roku enaindvajset (21) delovnih dni od prejema vloge. 
 • Vlagatelj prejme sponzorsko pogodbo, sponzorska pogodba je veljavna od podpisa obeh strani.
 • Za dodatne obrazložitve smo vam na voljo na naslovu: druzba@zgroup.si.
KATEGORIJA 4: 25% KOMPENZACIJA

Kdo lahko zaprosi:

 • Spletne strani / blogi / platforme, ki so komercialno naravnani, vendar imajo družbeno odgovoren projekt, predavanje o informacijskih tehnologijah, spletu, omrežjih, ozaveščanju spletnih uporabnikov, digitalni mediji...
 • Ostale spletne strani/ blogi / platforme, ki niso povezane z digitalnimi vsebinami, torej ne spadajo v prve tri kategorije.
 • Ostali projekti, ki niso povezani z digitalnimi vsebinami, torej ne spadajo v prve tri kategorije.
 • Sponzorski spletni prostor lahko vsebuje projekte/strani, ki so komercialno naravnani, vendar imajo družbeno odgovoren projekt, predavanje o informacijskih tehnologijah, spletu, omrežjih, ozaveščanju spletnih uporabnikov, digitalni mediji...

Možnost pridobitve sponzorstva: 
Eno (1) leto, brez možnosti podaljšanja.

Tip sponzorstva: 
Spletno (deljeno) gostovanje, ki ga določi skupina ZGroup.

Brezplačna domena: 
NE.

Brezplačen profesionalni certifikat: 
NE.

Omejitve:

 • Gostovanje ali VPS strežnik: za prijavljeno spletno stran / projekt sestavimo najbolj optimalen spletni prostor. V kolikor prostor že imate zakupljen, vam uredimo brezplačno selitev na primeren prostor v Zabec.net oblak za prijavljeno stran/projekt. Spletni prostor upravljate sami. 
 • V kolikor imate domeno za sponzorirano spletno stran / projekt pri drugem ponudniku, morate le-to prenesti k naši znamki Zabec.net.
 • Spletnemu prostoru se po podpisani pogodbi ne more dodajati novih spletnih strani ali projektov. Prav tako na spletni prostor ne prenašamo neprijavljenih strani/projektov.
 • Projekt ali spletna stran se lahko prijavi samo v eno kategorijo. V kolikor bomo prijeli prijave v več kategoriji bomo avtomatsko upoštevali najnižjo kategorijo. 
 • V kolikor projekta ali strani »ne vidimo« v prijavljeni kategoriji, vendar bi po našem mnenju bil interesanten za nas, mu lahko predlagamo drugo kategorijo. 

Predložitev vloge:

 • Vloge ocenjuje tričlanska komisija. 
 • Vloga, ki ne bo poslana preko obrazca se ne bo obravnavala. 
 • Pridružujemo si pravico, da ne izberemo nobene od prispelih vlog.
 • Obrazec bo do zapolnitve mest dosegljiv na povezavi: OBRAZEC ZA PRIJAVO
 • Vloga mora biti poslana na naslov: druzba@zgroup.si.
 • Vlog, ki bodo nepopolne ali oddane preko drugih kanalov ne bomo upoštevali. 
 • Prijave bodo odprte do zapolnitve.

Prednost imajo spletne strani/projekti, ki:

 • Izpolnjujejo zgoraj omenjene pogoje (Kdo lahko zaprosi).
 • So vsebinsko primerni za skupino ali našo posamezno znamko.
 • Lahko nudijo primeren oglasni prostor za našo skupino ali posamezno znamko.
 • Lahko zagotovijo skupini ali posamezni znamki pozitivne omembe v družbenih medijih .

Izbor:

 • Med prijavljenimi bomo izbrali največ pet (5). 
 • V kolikor se nobena prošnja ne sklada, ne bo izbran nihče.
 • Obrazložitve izbora nismo dolžni podajati, prav tako se na odločitev ni mogoče pritožiti. 
 • Kandidate lahko (ali ne) pozovemo k dopolnitvi (v kolikor precenimo pomembnost strani/projekta ali potrebujemo kakšna druga dokazila).

Obveščanje kandidatov:

 • Kandidati bodo o odločitvi obveščeni preko e-pošte, ki so jo podali na obrazcu za prijavo. 
 • Komisija se oblikuje za vsako vlogo posebej, kandidat bo obveščen v roku enaindvajset (21) delovnih dni od prejema vloge. 
 • Vlagatelj prejme sponzorsko pogodbo, sponzorska pogodba je veljavna od podpisa obeh strani.

Za dodatne obrazložitve smo vam na voljo na naslovu: druzba@zgroup.si.